Data utworzenia: 22 kwiecień 2016

Od 1 lipca 2013 r. każda nieruchomość zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane, natomiast nieruchomość, na terenie której prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów wyposażona będzie dodatkowo w komplet worków:

  • Worek na szkło – napis „SZKŁO”, kolor zielony, bądź przezroczysty,
  • Worek na papier – napis „MAKULATURA”, kolor niebieski,
  • Worek na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – napis „PLASTIK”, kolor żółty,
  • oraz w metalowy pojemnik do zbiórki popiołu.

Godziny otwarcia punktu PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych):

  • sobota: 8:00 - 14:00 (od 1 kwietnia do 30 września)
  • sobota: 8:00 - 13:00 (od 1 października do 30 marca)

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Pliki do pobrania: